Tohoto dne...

09.05.2011 20:45

.. začal můj zápas s těmito stránkami. Je to můj pokus, jak se vyrovnat s vlastními tvůrčími silami, - někdy mne přepadnou, jindy chrní a jindy zase živoří a nechce se jim ani dýchat.